hakka fänniks! jälgi eFormulari Twitteris
  • Soovite klientide hulgas läbi viia küsitluse oma teenuste või kaupade pakkumiste kohta.
  • Koolitusfirmana soovite korraldatavatele kursustele ja seminaridele registreerumist lihtsustada.
  • Kaasaegse õppejõuna soovite teada oma üliõpilaste arvamust pakutava eksamiaja kohta.
  • Olete kooliõpetaja ja tahate tunnikontrolli või kontrolltöö läbi viia õpilastele uudsel ja huvitaval viisil.
  • Õpilase või üliõpilasena soovite uurimustöö jaoks koguda andmeid kaas(üli)õpilaste küsitlemise teel.
  • Viisite läbi koolituse ning soovite selle kohta tagasisidet saada.
  • Korraldate suvepäevasid ning soovite teada töötajate eelistusi toimumise aja ning tegevuste kohta.
  • Lasteaia või kooli direktorina viite läbi lastevanemate rahulolu-uuringu.
  • Ettevõtte juhina viite läbi rahuloluküsitluse personali seas.

küsimused ja kommentaarid: eformular@eformular.com, Tel. 730 1040 (E-R 9-17)

Copyright © 2000-2023 5D VISION All Rights Reserved.