hakka fänniks! jälgi eFormulari Twitteris

  Küsitluse koostamine

 • Iga kasutaja saab koostada piiramatul arvul erinevaid formulare, mis võivad kõik sisaldada piiramatul arvul küsimusi.
 • Küsimused võivad olla etteantud valikvastustega või vaba vastust eeldavad:
  • tekst (suva) - üherealise teksti sisestamiseks, võimalus piirata tähemärkide arvu;
  • tekst (number) - arvude sisestamiseks, võimalik piirata tähemärkide arvu;
  • tekstiala - pikema teksti sisestamiseks;
  • raadionupp - etteantud vastusevariantidest ühe valimiseks;
  • märkeruut - kinnituse/nõustumise avaldamiseks või etteantud vastusevariantidest mitme valimiseks (saab määrata, mitu varianti peab valima);
  • ripploend - etteantud vastusevariantidest sobiva valimiseks;
  • vastaja e-post - vastajale kinnituskirja saatmiseks;
  • isikukood - Eesti isikukoodi reeglitele vastava numbrikombinatsiooni kontrollimiseks.
  • epost - Eposti väli
 • Küsimuste sisusse saab lisada pilte ja muud meediat.
 • Rämpsvastuste vältimiseks saab lisada formularile kontrollkoodi (captcha) küsimise.
 • Vormi kujundamiseks saab muuta elementide joondust, tausta- ja tekstivärve, lisada logo jne.
 • Valmis uuringuid on võimalik saata teistele, muuta, kustutada ja kopeerida.
 • Andmete kogumine

 • Küsitluse saab avada vastamiseks kindlaks ajaperioodiks.
 • Lisada võib ajaliimidi, mille jooksul vastajal on võimalik formulari täita.
 • Ankeedi täitjatelt saab nõuda vastuste digiallkirjastamist.
 • Küsitlusele saab määrata vastajate arvu limiidi.
 • Valmis küsimustiku internetiaadressile võite viidata oma koduleheküljelt või saata selle laiali e-kirjaga. Samuti võite viidata oma küsimustikule näiteks ajalehereklaamis, otsepostituskirjades jne.
 • Vormi on võimalik ka paberküsimustikule vastaval kujul välja printida, et jagada seda vastamiseks neile, kes arvutit ei kasuta.
 • Vastajatel on võimalus ankeedi täitmine pooleli jätta ning hiljem jätkata.
 • Küsitletava poolt täidetud formulari andmed võib suunata otse enda (või kellegi teise) e-posti aadressile.
 • Vastajale on võimalik saata e-kirjaga koopia postitatud vastustest.
 • Saab saata meeldetuletusi neile, kellele on juba kutse vastamiseks saadetud, kuid pole seda veel teinud.
 • Tulemused

 • Täidetud küsimustiku andmed laekuvad ühtsesse andmefaili, mida on lihtsa vaevaga võimalik oma arvutisse salvestada (näiteks selleks, et seda tabelarvutusprogrammiga töödelda).
 • Andmetabelit saab jagada ka teiste eFormulari küsitluskeskkonna kasutajatega.
 • Valikvastustega küsimuste kohta näeb sagedustabeleid ning diagramme.
 • Statistika on salvestatav pdf-na või docx-na, seejuures saab valida, millised küsimused kuvatakse dokumendis ning millised mitte.
 • Andmetabelile ning statistikale on võimalik rakendada filtreid.

küsimused ja kommentaarid: eformular@eformular.com, Tel. 730 1040 (E-R 9-17)

Copyright © 2000-2024 5D VISION All Rights Reserved.