Viimsi Kooli 2019/2020 mängukooli registreerimine

Tunnid toimuvad Viimsi Koolis teisipäeviti kell 16.00 - 17.30 kaks korda kuus oktoobrist aprillini, õpetaja on Heli Piirmann. Rühma suurus on kuni 12 last.Lapse andmed
*Eesnimi 
*Perekonnanimi 
*Isikukood 
*Elukoht  
*Laps on 
Lasteaia nimi (kui laps käib lasteaias) 
Vanema andmed
*Ees- ja perekonnanimi 
*e-posti aadress(id)  NB! Palun ärge registreerige @hotmail.com aadressiga (see ei toimi korralikult)
*Kontakttelefon(id) 
Märkused  
*Tasumine 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.