Liikmeks astumise avaldus MTÜ Vaibla Linnujaam juhatusele


  1. Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud MTÜ Vaibla Linnujaam (edaspidi MTÜ) põhikirjaga ning olen MTÜ liikmena nõus täitma kõiki põhikirjast tulenevaid õigusi ja kohustusi.

  2. MTÜ liikmena kohustun järgima MTÜ põhikirja ning maksma liikmemaksu 15 € aastas.

  3. Käesolevaga kinnitan ühtlasi oma isiku-ja kontaktandmete õigsust.

*Ees- ja perekonnanimi
*Isikukood või sünniaeg
*Aadress
*Telefon
*E-post

Täidetud vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Selleks on mitu võimalust:  1. Siinsamas eFormulari keskkonnas.

  2. eFormularis täidetud vorm saadetakse Sulle e-postiga, võid selle alla laadida ja eraldi allkirjastada.

  3. Kopeerida endale ja täita dokument ning edastada see digiallkirjastatuna e-postiga vaibla@vaibla.net 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.