RKT kursuste tagasiside Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis

Käesoleva vormi aluseks on AS Cvitta koostatud näidisvorm.


TAUSTAKÜSIMUSED
*Kursuse nimi
*Kususe algus (kuupäev pp.kk.aaaa)

ÜLDINE HINNANG

Palun vasta skaalal 1 kuni 6, kus 1 - väga halb ja 6 - suurepärane
*Üldine hinnang koolitusele

HINNANG KOOLITUSELE

Palun vasta skaalal 1 kuni 6, kus 1 - ei ole üldse nõus ja 6 - täiesti nõus
*Saan kasutada koolituselt saadud teadmisi oma igapäevases töös
*Koolitus oli piisavalt praktiline
*Vajalikke õppevahendeid (nt arvuti, õmblusmasin, puutööpink, jne) oli piisavalt
*Koolitusruum oli sobilik
Soovi korral kommenteerige hinnanguid koolitusele

HINNANG KOOLITAJALE

Palun vasta skaalal 1 kuni 6, kus 1 - ei ole üldse nõus ja 6 - täiesti nõus
*Koolitajal oli õppijatega hea kontakt
*Koolitaja käsitles teemat selgelt ja arusaadavalt
*Koolitaja tunneb valdkonda väga hästi
*Koolitusmaterjalid olid head
Soovi korral kommenteerige hinnanguid koolitajale

HINNANG KOOLITUSE KORRALDUSELE

Palun vasta skaalal 1 kuni 6, kus 1 - ei ole üldse nõus ja 6 - täiesti nõus
*Infovahetus kooliga oli sujuv
*Koolituse toimumise aeg oli sobiv
*Koolitspäevade pikkus oli sobiv
*Koolitsmaterjalid olid lihtsalt kättesaadavad
Soovi korral kommenteerige hinnanguid koolituse korraldusele

ÜLDISED KÜSIMUSED KOOLITUSE KOHTA

*Milliseid koolitusi soovite edaspidi?
*Kuidas koolitusest teada saite?
"Muu"vastuse korral, palun kirjutage juurde

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.