ESIMESE NÄDALA TAGASISIDEKÜSITLUS KUTSEKESKHARIDUSÕPPIJALE

Käesolev küsitlus on loodud selleks, et saadud tagasiside põhjal koolielu paremini korraldada.


Küsitlus on anonüümne!


TAUSTAKÜSIMUSED
*1. Eriala
*2. Kursus

ÕPPETÖÖ
*3. Kas tund algab alati õigeaegselt?
3.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun too oma kogemustest lähtuvalt mõni näide!
*4. Kas õpetaja peab tunni teemast kinni?
4.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun too oma kogemustest lähtuvalt mõni näide!
*5. Kas õpetajad suhtuvad sinusse hästi?
5.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun too oma kogemustest lähtuvalt mõni näide!
*6. Kas sa julged tunnis õpetajalt küsida lisainformatsiooni, kui midagi jäi arusaamatuks?
6.1 Kui sa ei ei julge, siis mis võib olla selle põhjuseks?
*7. Kas õpetaja selgitas, kuidas kujuneb aine lõpuhinne?
7.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis too palun välja millise aine või ainete puhul on jäänud sulle segaseks lõpuhinde kujunemine?
*8. Kas õpetaja selgitas, mis on sinu iseseisev töö ja selle esitamise tähtaeg?
8.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis too palun välja millistes ainetes on jäänud iseseisev töö ja selle tähtaeg arusaamatuks?
9. Kui sul on õppetööga seonduvalt veel mõni mure, siis kirjuta selle kohta siin!

ÕPILASKODU
Palun vasta õpilaskodu kohta käivatele küsimustele ainult juhul, kui kasutad õpilaskodus ööbimise võimalust! Kui sa ei ööbi õpilaskodus, siis võid selle teemaploki vahele jätta!
10. Kas sa tunned ennast õpilaskodus hästi?
10.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun selgita, mis takistab sul ennast õpilaskodus hästi tundmast!
11. Kas õpilaskodu töötajad suhtuvad sinusse hästi ja sõbralikult?
11.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun too oma kogemustest näiteid!
12. Kas öövalve töötajad suhtuvad sinusse hästi ja sõbralikult?
12.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun too oma kogemustest näiteid!
13. Kas sa oled rahul õpilaskodu sisekorraga?
13.1 Palun too välja, mis meeldib ja mis ei meeldi!
14. Kas oled rahul öörahu algusajaga (23.00)?
14.1 Kui ei ole rahul, siis millised oleksid sinu ettepanekud?
15. Kas sulle meeldib hommikune äratus?
15.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis mis võiks olla teisiti?
16. Kui sul on õpilaskoduga seonduvalt veel mõni mure, millest sooviksid rääkida, siis palun kirjuta sellest siin!

TOITLUSTUS
*17. Kas sa käid hommikusöögil koolisööklas?
17.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele jaatavalt, siis kuidas oled rahul hommikusöögiga?
17.1.1 Kui sa ei ole hommikusöögiga rahul, siis palun kirjelda, mis võiks olla teisiti?
17.2 Kui sa ei käi hommikusöögil koolisööklas, siis mis võib olla selle põhjuseks?
*18. Kas sulle maitseb koolisööklas pakutav lõunasöök?
18.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis mis on selle põhjuseks ja millised oleksid sinu ettepanekud?
*19. Kas toorsalatite valik lõunasöögil on piisav?
19.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun kirjuta, mis võiks olla teisiti?
20. Kui sul on ettepanekuid toitlustuse paremaks korraldamiseks, siis palun kirjuta nendest siin!

TUGISÜSTEEM
*21. Kas grupijuhendaja toetus ja juhendamine on olnud sinu jaoks piisav?
21.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun kirjelda, mida oleksid oma grupijuhendajalt oodanud?
*22. Kas oled puudust tundnud nõustamisest mingis kindlas küsimuses?
22.1 Kui vastasid eelmisele küsimusele jaatavalt, siis mille kohta oleksid rohkem infot (nõustamist) oodanud?
*23. Kas sa tead kelle poole koolis pöörduda, kui sul on mõni küsimus või mure?
24. Kui sul on nõustamise või tugisüsteemi paremaks korraldamiseks ettepanekuid, siis palun kirjuta nendest siin!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.