Rebase Ruudi loodusring 1. klassi õpilastele


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Viimsi Koolis 1. klassi õpilastele mõeldud Rebase Ruudi loodusring (õppekava kood EHISes: 150277). Rebase Ruudi loodusring on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusteakadeemia ja SA Eesti Teadusagentuuri poolt välja antava riikliku auhinna teaduse populariseerimise eest. Rebase Ruudi loodusringi õppekava maht on 30 akadeemilist tundi, mis jaotatud ühe õppeaasta peale.
Rebase Ruudi loodusring on 1. klassi lastele, kes tahaksid läbi mängude, meisterdamiste ja lihtsamate katsete loodusega sõbraks saada ning leida vastuseid erinevatele looduses toimuvatele nähtustele. Kokkupuude loodusega aitab luua külluslikku teadmiste pagasit. Loodusringis leidub ohtralt materjali, mis seonduvad keeleõppe, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, kunsti ning liikumisega. Laps saab tegevuste ja mängu kaudu teadlikuks, kuidas asjad toimivad. Kui laps tunneb loodust hästi, tekib nende vahel sõprussuhe. Sõpru me tavaliselt hoiame. Kui laps õpib loodust hoidma, kasvab temast inimene, kes loodusele liiga ei tee. Looduskeskkond toetab lapse intellektuaalset ja emotsionaalset arengut loomulikul ja harmoonilisel viisil.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum täpsustub septembrikuu jooksul).

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 14.10-14.55.
Grupp avatakse vähemalt 15 huvilise olemasolul

Palju maksab?
Rebase Ruudi loodusringi õppemaks on 18 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja Liis Rostin

Registreerimiseks klõpsa numbril 2