Matemaatikaring "Nutikad matemaatikud edasijõudnutele" (5.-6. klassile)


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb matemaatikaring „Nutikad matemaatikud edasijõudnutele“ (õppekava kood EHISes 216805).
Matemaatikaring „Nutikad matemaatikud“ on mõeldud 5. ja 6. klassi õpilastele, kellele tavaline koolimatemaatika on liiga lihtne ning kes tahaksid lahendada keerulisemaid loogika-, nuputamis- ja probleemülesandeid, tutvuda ka põhikooli teise astme matemaatikasse otseselt mitte kuuluvate teemadega, treenida kiiret peastarvutamist ja leida alternatiivvõimalusi tüüpilistele lahenduskäikudele. Ringis tekitatakse õpilastes huvi matemaatiliste ülesannete lahendamise vastu nii üksikult, paaris, kui ka rühmatöö kaudu. Igas õpilases peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib ka, kuidas suhelda, teha ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks, õpetada teisi, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Keda ootame osalema?
Põhiastme (5.-6. kl) matemaatikahuvilisi õpilasi.

Õppekava maht
52 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust neljapäeviti kell 15.00-15.45.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum täpsustub septembrikuu jooksul).

Palju maksab?
Matemaatikaringi "Nutikad matemaatikud edasijõudnutele" õppemaks on 15 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja: Maarika Koks
maarika.koks@viimsi.edu.ee

Registreerimiseks klõpsa numbril 2