Näitetrupp "Wilhelmiine" 1.-3. klass


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Viimsi Koolis algklasside õpilastele mõeldud näitetrupp "Wilhelmiine" (õppekava kood EHISes: 150311).
Näitetrupi "Wilhelmiine" õppekava maht on 162 akadeemilist tundi, mis jaotatud kolme õppeaasta peale.

Näitetrupis „Wilhelmiine“ tekitatakse õpilastes huvi suulise ja kehalise eneseväljenduse, näitlemise ja teatri vastu loovõpetuse, kõnetehnika, lavalise liikumise, deklamatsiooni, improvisatsiooni, mänguteraapia, analüüsi ja näitlejameisterlikkuse kaudu. Igas õpilases peitub suur huvi ümbritseva maailma ja selles toimetulemise vastu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse koostegemise kaudu. Õpilane õpib, kuidas suhelda, ennast arusaadavaks, tähelepandavaks ja atraktiivseks teha, hakkama saada erinevates elusituatsioonides.

Kus toimub?
Viimsi Koolis. Grupi suurus kuni 20 õpilast.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäevitii kell 14.00 - 15.20

Palju maksab?
Näitetrupi "Wilhelmiine" õppemaks on 30 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja Maarika Koks

Registreerimiseks klõpsa numbril 2