Näitering EKSPERIMENT gümnaasium


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Viimsi Koolis näitering EKSPERIMENT (õppekava kood EHISes: 150309). Näiteringi EKSPERIMENT õppekava maht on 216 akadeemilist tundi, mis jaotatud kolme õppeaasta peale.

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Suhtlemisel on igapäevaelus oluline roll, näiteringis püütakse selle kaudu õpilasi julgustada olema enesekindlam, õpetada meeskonnatööd ja lahendama probleeme, arutlema, analüüsima, kuulama oma keha ja vaimu – seda kõike teatritegemise kaudu.
Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga.

Kus toimub?
Viimsi Kooli aulas. Grupi suurus kuni 20 õpilast.

Millal toimub?
Alates septembrikuust esmaspäeviti kell 16.30-19.00.

Palju maksab?
Näiteringi Eksperiment õppemaks on 31 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja Külli Täht

Registreerimiseks klõpsa numbril 2