Mõtte- ja lauamängude ring 2.-3. klass


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Viimsi Koolis mõtte- ja lauamängude ring (õppekava kood EHISes: 244342). Mõtte- ja lauamängude ringi õppekava maht on 52 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Mõtte- ja lauamängude ring toetab lapse mitmekülgset arengut, arendades erinevaid kognitiivseid-, sotsiaalseid- ja keelelisi oskusi. Mängimine toimub eakaaslastega rühmades või paarides ning läbi suhtlemise õpitakse mängima erinevaid tuntud laua- ja mõttemänge. Õpitud mänge oskab ringitunnis aktiivselt osalenud õpilane õpetada edasi kaaslastele. Laps tutvub põgusalt õpitavate mängude ajalooga, õpib tundma mängureegleid, arvestama kaaslastega ning treenib mälu, püsivust, sihikindlust ja tähelepanelikkust.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum täpsustub septembrikuu jooksul). Grupi suurus kuni 18 õpilast.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 15.10-16.10.

Palju maksab?
Mõtte- ja lauamängude ringi õppemaks on 20 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja Tiivi Väll

Registreerimiseks klõpsa numbril 2