Matemaatika lisakursus põhikooli lõpetajale


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Viimsi Koolis matemaatikakursus "Lisakursus põhikooli lõpetajale" (õppekava kood EHISes 211038).
Matemaatikakursuse „Lisakursus põhikooli lõpetajale“ eesmärgiks on toetada iga õpilase individuaalset arengut matemaatika pädevuse kujunemisel. Kursusel kinnistatakse põhikooli jooksul õpitud teemasid keerulisemaid, loovat ja analüütilist mõtlemist nõudvaid ülesandeid lahendades. Kursusel osalemine annab võimaluse ette valmistuda erinevateks matemaatikavõistlusteks ja sisseastumiskatseteks. Ülesannete lahendamise eesmärgiks on esitada endale väljakutseid, kogeda eduelamust ja avastamisrõõmu (õppimise toetamine ja vahelduse pakkumine läbi IKT vahendite).

Keda ootame osalema?
9. kl matemaatikahuvilisi õpilasi.

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum täpsustub septembrikuu jooksul). Grupi suurus 24 õpilast.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kolmapäeviti kell 15.30-16.30.

Palju maksab?
Matemaatikaringi "Lisakursus põhikooli lõpetajale" õppemaks on 20 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja Kairi Heinsalu

Registreerimiseks klõpsa numbril 2