Kunsti- ja meisterdamise ring (1.-3. kl)


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Viimsi Koolis kunsti- ja meisterdamise ring (õppekava kood EHISes: 150306). Kunsti- ja meisterdamise ringi õppekava maht on 120 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Kunsti- ja meisterdamise ringis õpivad õpilased loovalt mõtlema, kasutades selleks käelist tegevust, mis on oluline arendamaks nende vaimseid ja füüsilisi võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Innustatakse õpilasi rakendama oma fantaasiat ja loovast tegevusest rõõmu tunda. Õpitakse kasutama mitmeid erinevaid materjale ja töövahendeid, tutvutakse erinevate tehnikatega. Õpilane õpib koos teistega töötama, üksteist abistama, teiste arvamustega arvestama ning oma arvamusi põhjendama

Kus toimub?
Viimsi Koolis (klassiruum täpsustub septembrikuu jooksul). Grupi suurus kuni 16 õpilast.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust reedeti kell 14.00 - 15.00.

Palju maksab?
Kunsti- ja meisterdamise ringi õppemaks on 25 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja Merike Hindreus

Registreerimiseks klõpsa numbril 2