Huviring "Kokandus algajale"


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Randvere Koolis huviring "Kokandus algajale" (õppekava kood EHISes: 202299). Huviringi "Kokandus algajale" õppekava maht on 60 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.

Huviringis „KOKANDUS ALGAJALE“ tekitatakse õpilastes huvi toidu tegemise ja sellega kaasnevate toimingute vastu läbi probleemide märkamise, vaatluse, vastuste otsimise, praktiliste ülesannete ja järelduste tegemise kaudu. Meie ei paku valmis teadmisi, vaid need omandatakse ise- ja koostegemise kaudu. Õpilane mõistab, et kokandus ja toidu valmistamine on seotud kõigi koolis õpetatavate ainetega.

Kus toimub?
Randvere Kooli kodunduse klassis. Grupi suuruseks kuni 12 õpilast.
NB! grupp avatakse, kui on vähemalt 8 huvilist.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust kaks korda kuus kolmapäeviti kell 15.20-17.00.

Palju maksab?
Huviringi "Kokandus algajale" õppemaks on 25 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja: Alari Allika

Registreerimiseks klõpsa numbril 2