Eekool: v-eelkooliealiste laste arendusring


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Viimsi Koolis eelkool: v-eelkooliealiste laste arendusring (õppekava kood EHISes: 224042). Õppekava maht on 96 akadeemilist tundi, mis jaotatud ühe õppeaasta peale.

V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija mitmekülgset arengut, kus fookuses on tervikliku ja positiivse maailmapildi kujundamine põimides omavahel erinevaid mooduleid. Olulisel kohal on kogemusõpe, mille kaudu toetatakse õppija iseseisvust, eesmärkide ja tegevuste kavandamise oskust, koostööd eakaaslaste ja täiskasvanutega, tehnoloogiate kasutamist eesmärkide saavutamiseks ja õpitu tagasisidestamist. V-eelkooliealiste laste arendusring toetab õppija valmisolekut kooliks. Õppetöö raames lõimitakse järgmiseid tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine, liikumine, muusika ja käelised tegevused.

V-eelkooli eelkooliealiste laste arendusringis keskendutakse järgmistele tegevus- ja väljundipõhistele moodulitele:
keel ja kõne, matemaatika, loodus-, täppisteadused ja tehnoloogia, käeline tegevus, liikumine ja rütmika.

Kus toimub?
Viimsi Koolis. Grupi suurus kuni 16 õpilast.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kell 15.00-17.30.

Palju maksab?
Eelkooli õppemaks on 55 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja: Katrin Sakk

Registreerimiseks klõpsa numbril 2