Arhitektuuriring "Ruum ja vorm"


 
______________________________________________________________________________________________
Huvikooli Collegium Eruditionis egiidi all tegutseb Viimsi Koolis arhitektuuriring "Ruum ja vorm" (õppekava kood EHISes: 211037). Arhitektuuriring "Ruum ja vorm" on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Teadusteakadeemia ja SA Eesti Teadusagentuuri poolt välja antava riikliku auhinna teaduse populariseerimise eest. Arhitektuuriringi õppekava maht on 60 akadeemilist tundi, mis jaotatud kahe õppeaasta peale.
Arhitektuuriring „Ruum ja vorm“ tutvustab õpilasele arhitektuurialaseid oskusi ja teadmisi. Huviring toetab õpilase mitmekülgset arengut ning aitab arendada tema mõtlemis- ja arusaamisvõimet ruumilisest keskkonnast. Õpilases äratatakse huvi meie igapäeva elukeskkonna kujundamisprotsessi vastu. Õppesisus põimuvad loominguline ja eksperimenteeriv lähenemine ratsionaalse ja läbimõeldud otsustega. Oluline on õpilase oskus märgata ja väärtustada meid ümbritsevat ruumi ning pakkuda lahendusi, mis muudaksid seal viibimise kasutajasõbralikuks ja huvitavaks. Ainekava alusel toimuv õpe on mõeldud loomingulistele õpilastele, kes soovivad end arendada läbi käelise tegevuse.

Kus toimub?
Viimsi Koolis. Grupi suuruseks kuni 16 õpilast.

Millal toimub?
Alates oktoobrikuust esmaspäeviti kahes grupis:
kell 14.05-14.50 (algajad) ja kell 15.00-15.45 (jätkajad).

Palju maksab?
Arhitektuuriringi õppemaks on 15 eurot kuus. Peale õpilase registreerimist huvikooli saadetakse lapsevanema e-posti aadressile septembrikuu jooksul koostööleping ja peale lepingu allkirjastamist on õpilane huviala õppekavale vastu võetud.

Juhendaja: Liisi Aomets Eesti Kunstiakadeemiast

Registreerimiseks klõpsa numbril 2