Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium

Avaldus

 
*Perekonnanimi
*Eesnimi
*Isikukood
*Kodakondsus
*Emakeel
*Palun mind vastu võtta Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi
*Õppevormi valik
*B 2 võõrkeel (enne A-vk)
*B 1 võõrkeel (enneB-vk)
*Matemaatika
*Eelmine kool, kus õppisin ning õppimise/lõpetamise aasta
*Olen eelnevatel aastatel õppinud Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumis
*Telefon
*E-post
Skype Vajalik e-õppevormi korral.
*Tegelik elukoht (täpne postiaadress)
*Rahvastikuregistri järgne elukoht (täpne postiaadress)
*Elukoha kaugus õppeasutusest ........ km
*Kodust kooli liikumise viis
*Olen teadlik, et minu eelnevat haridust tõendavad dokumendid tuleb kooli esitada ühe nädala jooksul peale avalduse esitamist.
Dokumentide MITTE ESITAMISEL elektroonilisel teel esitatud avaldust EI AKTSEPTEERITA.
Dokumendid võib saata ka e-posti teel kool@vtg.vil.ee
*Avalduse esitamise kuupäev

Käesoleva avalduse esitamisega: 1) Avaldan, et olen nõus valitud õppevormi õppetundide arvuga nädalas. 2) Avaldan, et olen nõus minu isikuandmete töötlemisega. 3) Avaldan, et olen nõus minu isikuandmete avalikustamisega kooli veebilehel. 4) Avaldan, et olen tutvunud kooli hindamisjuhendiga, kodukorraga ning olen teadlik, et kodukorra järgmiste punktide rikkumisel (suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine) saadetakse õpilase seletuskiri koos kooli kaaskirjaga Lõuna Prefektuuri  Viljandi politseijaoskonda. 5) Avaldan, et olen tutvunud kooliraamatukogu kasutamise eeskirjaga ja teavikute kasutamise korraga. 6) Avaldan, et olen nõus minu isikuandmete avaldamisega kooli veebilehel, kui ma ei tagasta kooliraamatukogule õpikuid õigeaegselt.


KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.