Registreerumine Saku Laadale kauplejaks

Saku Laadale kauplejana registreerumiseks palun täitke järgmine vorm!
Laadal osaleja andmed 
*Ees- ja perekonna nimi
Kontakttelefon
*E-posti aadress
*Millist kaubagruppi omate
Valige kõik sobivad variandid!
*Millise suurusega kauplemisala soovite
Täpsustage oma kaupasid ja kauplemisala
erivajadusi (kauplemisala eri suurust,
elektrivajadusel vaja minevat võimsust jms.)