Sindi Linna laat 1. mai 2018

*Eraisik/Firma:
Isikukood/Registrikood:
Aadress (võimalikult täpselt):
*Kontakttelefon:
*Teie e-post
Kaubad/teenused, mida soovite pakkuda:


Kui soovite pakkuda muid kaupu/teenuseid, palun märkige need siia:
Kas soovite müügipinnal kasutada elektit?
Juhul, kui soovite kasutada müügikohal elektrit, palun sisestage võimsus kilovattides:
Kas soovite kasutada müügikohal vett?
*Mitme meetri laiust müügikohta soovite kasutada (min 2m /sügavus 3 m)?
Kas soovite müüa autost?
*Tasumine arve alusel või kohapeal?
*Nõustun laada reeglite ja tingimustega

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.