Koolisõidukohtunike praktika aruanne

Täidetakse vastavalt PRAKTIKALEHELE.

Enne palun kindlasti läbi lugeda JUHISED PRAKTIKA SOORITAJATELE JA JUHENDAJATELE!


 


 
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*Praktika kuupäev
*Võistluse nimi
---
*Praktika on mõeldud:


---
ABC taseme ratsanike arv
A taseme ratsanike arv
LK, LR või LP taseme ratsanike arv
M taseme ratsanike arv
RK taseme ratsanike arv
RR taseme ratsanike arv
NH taseme ratsanike arv
---
*Juhendaja nimi
*Juhendaja hinnang
Märkida ära üks variant
Praktika tulemuste aruanne tuleb saata selle elektroonilise vormi kaudu Ratsaliitu hiljemalt 14 päeva pärast praktika sooritamist. Hilisemaid laekumisi ei arvestata.


Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust eva-maria.vw@sympatico.ca.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.