Koolisõidukohtunike praktika aruanne

Täidetakse vastavalt PRAKTIKALEHELE.

Enne palun kindlasti läbi lugeda JUHISED PRAKTIKA SOORITAJATELE JA JUHENDAJATELE!


 


 
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*Praktika kuupäev
*Võistluse nimi
---
*Praktika on mõeldud:---
A taseme ratsanike arv
L kergem taseme ratsanike arv
L raskem taseme ratsanike arv
M taseme ratsanike arv
R taseme ratsanike arv
---
*Juhendaja nimi
*Juhendaja hinnang
Märkida ära üks variant
Praktika tulemuste aruanne tuleb saata selle elektroonilise vormi kaudu Ratsaliitu hiljemalt 14 päeva pärast praktika sooritamist. Hilisemaid laekumisi ei arvestata.


Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust eva-maria.vw@sympatico.ca.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.