Magistritöö küsimustik

Töötajate võimustamine ja agiilsed töövormid

Hea vastaja!


Pöördun Teie poole Tallinna Tehnikaülikooli Personalijuhtimise magistritöö raames, et välja selgitada töötaja võimustamise ja agiilse töötamise vahelisi seoseid. Palun selleks vastata allolevale küsimustikule, milles on kokku 69 küsimust ja nendele vastamine võtab aega ligikaudu 15-20 minutit. Küsimustiku täitmine on anonüümne ja andmeid analüüsitakse üldistatud kujul.


Tänades

Margaret Idasaar
Personalijuhtimise magistrant
TTÜ Ärikorralduse instituut
53422039

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Palun loe järgnevaid väiteid ja otsusta, mil määral nõustud või ei nõustu väitega märkides ühe numbri skaalal 1-5.
1= Ei nõustu üldse, 2= Pigem ei nõustu, 3= Osaliselt nõustun, 4= Nõustun, 5= Nõustun täielikult
*1. Ma võin mõjutada oma osakonna töö tulemust.
*2. Ma võin mõjutada otsuseid oma osakonnas
*3. Ma oman võimu, et teha tööl otsuseid.

*4. Ma oman võimu, et töötada tõhusalt.

*5. Tähtsad kohustused on osa minu tööst.
*6. Mul on vajalikud võimed, et teha oma tööd hästi.

*7. Mul on vajalikud oskused, et teha oma tööd hästi
*8. Mul on pädevused, et töötada tõhusalt.

*9. Ma võtan vastu väljakutseid, mida mulle mu töö pakub.
*10. Ma saan teha oma tööd tõhusalt.

*11. Mind inspireerib see, mida me püüame saavutada organisatsioonina.

*12. Mind inspireerivad organisatsiooni eesmärgid.

*13. Minus on entusiasmi töötada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.
*14. Minu töö panus organisatsioonis tekitab minus entusiasmi.

*15. Ma olen huvitatud, et meil läheks organisatsioonina hästi.
*16. Meie organisatsioon tekitab minus pühendumust ja ma usun selle eesmärkidesse.

*17. Meie organisatsioon paneb mind tundma, et olen pigem suurema organisatsiooni kui kohaliku üksuse liige. 

*18. Meie organisatsioon toetab töötaja edendamist ja karjääri kasvu (liikumine ametiredelil).
*19. Töötaja personaalse arengu tagamiseks pakub meie organisatsioon töötajatele tippjuhtkonna toetust ja tagasisidet
.
*20. Meie organisatsioonil on kõrged püüdlused, mille täitmiseks esitab organisatsioon väljakutse töötajatele parendada oma oskusi ja õppida midagi uut.

*21. Meie organisatsioon pakub võimalusi töötajatele, liigub koos nendega, otsib andekaid töötajaid ja arendab neid.
*22. Meie organisatsioon delegeerib kontrolli ja võimaldab töötajatele rohkem vabadust ja otsustusvõimet.
*23. Meie organisatsioonil on kõrge grupimoraal.

*24. Inimesed meie organisatsioonis on koostööaltid ja valmis teisi aitama.

*25. Meie organisatsioon võimaldab mul vabalt suhelda tippjuhtkonnaga ning küsida abi ja nõu nendelt.

*26. Meie organisatsioon tekitab minus kuuluvustunnet.

*27. Meie organisatsioon survestab kohanduma (käituma vastavalt organisatsiooni tavadele) ja tegema vähem vigu.

*28. Meie organisatsioon võimaldab mul saada tuge kõrgema staatusega organisatsiooni liikmetelt.

*29. Meie organisatsioon võimaldab igale töötajale võrdset võimalust liikuda suuremat vastutust nõudvatele ametikohtadele, sh juhipositsioonidele
*30. Meie organisatsioon paneb mind kogema vähem personaalset stressi.
Palun loe järgnevaid väiteid ja anna hinnang alloleva skaala alusel, märkides ühe numbri skaalal 1-5
1=Üldselt mitte, 2= Harva, 3=Mõnikord, 4= Sagedasti, 5= Alati
*1. Ma olen võimeline ette nägema probleeme, mis võivad mu töös ette tulla
.
*2. Ma olen võimeline tööl lahendama uusi ja keerulisi probleeme
.
*3. Ma tegelen raskustega tööülesannetes ennem kui need muutuvad suurteks probleemideks.

*4. Ma otsin võimalusi, et saaksin teha tööl parendusi.
*5. Kui ma näen midagi, mis mulle ei meeldi, siis ma üritan seda muuta.

*6. Ma üritan leida rohkem efektiivseid võimalusi kuidas oma tööd teha.

*7. Ma loon uusi protseduure ja protsesse enda tööalal, et töötada efektiivsemalt.
*8. Tööl olles lasen asjadel kulgeda omasoodu.
*9. Ma teen tööl ainult seda, mida mulle on öeldud või kohustatud teha.

*10. Ma üritan mõelda “kastist väljas”, et lahendada probleeme
.
*11. Leian uusi võimalusi ressursside hankimiseks või kasutamiseks, kui ressursid pole minu töö tegemiseks piisavad.
Kui raske või kerge on sul toime tulla järgnevate situatsioonidega?
1= Raske, 2= Pigem raske, 3=Nii ja naa, 4= Pigem kerge, 5= Kerge
*12. Kohandada oma käitumist, et näidata austust teiste tavade ja väärtuste vastu.

*13. Muuta oma käitumist, et töötada efektiivsemalt teiste inimestega.

*14. Aktsepteerida kriitilist tagasisidet
.
*15. Saada hästi läbi erineva taustaga inimestega.
Kui kiirelt või aeglaselt õpid Sa uusi teadmisi ja oskusi järgmistes situatsioonides?
1= Aeglaselt, 2= Pigem aeglaselt, 3= Nii ja naa, 4= Pigem kiirelt, 5= Kiirelt
*16. Uute seadmete kasutamine
 tööl.
*17. Enda tööasjadega kursis hoidmine.
*18. Uute töömeetodite kasutamine
.
*19. Uute tööülesannete sooritamine.
Kui raske või kerge on sul toime tulla järgnevate situatsioonidega?
1= Raske, 2= Pigem raske, 3= Nii ja naa, 4= Pigem kerge, 5= Kerge
*20. Kohaneda uute seadmete kasutamisega.
*21. Kohaneda töötamisega gruppides, kus on erinevad tavad
.
*22. Töötada üheaegselt mitmete projektidega.

*23. Kohaneda uute tööprotseduuridega
.
*24. Hoida häid suhteid inimestega erinevatest osakondadest.
Kui kiirelt või aeglaselt kohaned järgmiste situatsioonidega?
1= Aeglaselt, 2= Pigem aeglaselt, 3= Nii ja naa, 4= Pigem kiirelt, 5= Kiirelt
*25. Enda ühest projektist teise
 lülitamine.
*26. Oma tegutsemisviiside muutmine, et kohaneda kaastöötajatega, kellel on teistsugused viisid töö tegemiseks.

*27. Oma plaanide muutmine, kui vajalikud varud või varustus ei ole äkitselt saadaval.
Palun loe järgnevaid väiteid ja anna hinnang alloleva skaala alusel, märkides ühe numbri skaalal 1-5
1=Üldselt mitte, 2= Harva, 3=Mõnikord, 4= Sagedasti, 5= Alati
*28. Mulle on vastumeelne, kui pean kohandama või muutma oma tööd.
*29. Muutused tööl frustreerivad mind.
*30. Mulle meeldib muuta oma vanu tegutsemise viise.

*31. Ma olen võimeline tegema oma tööd nii, et ei näe tervikpilti.

*32. Ma talun ebamääraseid situatsioone, kus asjad tunduvad segased
.
*33. Ma olen võimeline endale selgeks tegema, mida pean tegema, kui tööjuhendid on ebaselged või puuduvad.
*34. Ma jään rahulikuks, kui pean silmitsi seisma keeruliste asjaoludega.

*35. Ma suudan oma tööd teha tõhusalt raskes või pingerohkes situatsioonis.

*36. Ma olen võimeline töötama hästi, kui pean silmitsi seisma suure töökoormuse või pingelise ajakavaga.

*37.Keerulised situatsioonid muudavad mind rahutuks.
*38. Kui esineb keeruline situatsioon, siis ma püüan tekkinud probleemiga toime tulla.
*39. Kui esineb kiireloomuline probleem, jätan kõik muu sinna paika, et leida probleemile lahendus.
Demograafilised andmed
*Sugu
*Vanus
*Positsioon organisatsioonis
*Osakonna suurus
*Valdkond

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.