PILK TULEVIKKU

Olete registreerumas teaduslaagrisse 6.-9. klassile "PILK TULEVIKKU" 24.-25.04.2019 kell 10.00-14.20.


Toimumise koht: TTÜ Virumaa Kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve


Täpsem info vt https://www.ttu.ee/asutused/virumaa-kolledz/teaduskool/teaduslaagrid/


Laager toimub nii eesti kui ka vene keeles.


NB! Laagris võidakse lapsi pildistada. Pilte kasutatakse TalTech Virumaa kolledži ürituste reklaamimise, ajaloolise talletamise, aruandluste, töötaja tunnustamise ja avalikkuse TalTech Virumaa kolledži tegevusest teadvustamise eesmärgil. Sealhulgas on lubatud kasutada pilte järgmisel viisil: kolledži stendil, avalikkusele suunatud reklaammaterjalidel, sh aastaraamatus, TalTech Virumaa kolledži hallatavatel veebilehtedel ja sotsiaalmeedia lehekülgedel, TalTech Virumaa kolledži tegevust tutvustavatel materjalidel sõltumata nende vormist.
Kui olete oma lapse pildistamise vastu, palume sellest teavitada.

*Eesnimi
*Perekonnanimi
*Kool
*Klass
*Isikukood
*E-posti aadress
Telefon
Märkused, kommentaarid

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.