Avastame Eestimaad - Qobo robotigu - 5-6aastased

õpetajad Kaari Kask ja Anu Liivsoo, tegevus toimub aadressil Magdaleena 6

 
Avatud tegevuses osaleja andmed
*Ees- ja perekonnanimi
*Asutuse nimi
*E-posti aadress
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.