Olen väike muusik - Neuron leiutajakomplekt ja Sphero Specdrums - 5-6aastased

õpetaja Meril Mädamürk, tegevus toimub aadressil Magdaleena 11

 
Avatud tegevuses osaleja andmed
*Ees- ja perekonnanimi
*Asutuse nimi
*E-posti aadress
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.