Puuviljad - Blue-Bot ja Lego Coding Express - 3-4aastased

õpetajad Signe Liblikmann ja Ave Altmäe, tegevus toimub aadressil Magdaleena 6

 
Avatud tegevuses osaleja andmed
*Ees- ja perekonnanimi
*Asutuse nimi
*E-posti aadress
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.