Avaldus Viimsi kooli astumiseks

Avalduse esitamiseks täitke järgnev vorm. Selle täitmise järel on Teil võimalus koheselt ka avaldus digitaalselt allkirjastada ja kooli saata. Koopia saate oma e-posti aadressile.
NB! Kõik tärniga (*) märgistatud lahtrid on kohustuslik täita.

Õpilase andmed:
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*Isikukood
*Emakeel (kodune keel)
*Klass

*Õppeaasta
*Õppima asumise kuupäev
Elukoht:
*Aadress (tänav, maja, korter)
*Asula

Lisainfo
Eelnev õppimine
*Kool
1. klassi astujal lasteaed ja/või eelkool
*A-võõrkeel
Kui ei õppinud, siis märkida Pole õppinud
*B-võõrkeel
Kui ei õppinud, siis märkida Pole õppinud
Vanemate andmed:
Ema eesnimi
Ema perekonnanimi
Ema e-post
Ema telefon
Isa eesnimi
Isa perekonnanimi
Isa e-post
Isa telefon
Nõusolekud isikuandmete töötlemiseks ja avalikustamiseks
Annan koolile nõusoleku töödelda ja avalikustada oma lapse isikuandmeid, tunnustamaks last tubli saavutuse eest (olümpiaadidel edukas osalemine või võistlustel auhinnalise koha saamine eest) ning anda avalikkusele teavet kooli tegevuste kohta (huviringid, võistlused, etendused jmt):
*lapse nimi

*lapse foto

*lapse video

*lapse koolitööd

*huviringides tehtud tööd

Luban neid andmeid kasutada:
*kooli stendidel

*kooli veebilehel

*kooli Facebook-i lehel või muus sotsiaalmeedia kanalis

*trükimeedias (valla leht)

*Avalduse täitja e-post

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.