Kaashäälikuühend

Loe iga harjutuse juures juhend tähelepanelikult läbi, mõtle, kirjuta vastused
Eesnimi
Perekonnanimi
Kool
*Klass2kl 3kl
*Vaata tähelepanelikult tähestikku ja kirjuta kõik täishäälikud
*Kirjuta kõik kaashäälikud
*Sõnasta kaashääliküühendi reegel
*Millistes sõnades esineb kaashäälikuühend.Mitme vastuse valimiseks hoia all Ctrl klahvi
*Leia järgmisest sõnareast õigesti kirjutatud sõnad
*Paranda vead! Kirjuta õige tekst kõrvalolevasse kasti! Sõittsime õhhtul Tartusse. Isstusime mugavasse rongi.Ronngi aknast nägime künnkaid ja metsi.Üks mees kündis põlldu.Lehhmad sõid rohhtu.
*Mõtle ise 5 sõna, milles on kaashäälikuühend
Loe iga harjutuse juures juhend tähelepanelikult läbi, mõtle, kirjuta vastusedKas kõik vastused on olemas? Kui kõik on korras, siis vajuta nupule "saada"

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.