Avaldus ettevalmistusrühma registreerimiseks. Заявление на поступление ребенка в подготовительный класс

Ankeet täidetakse ladina tähtedega, nimi kirjutatakse nagu dokumentides. Aнкета заполняется латинскими буквами, имена и фамилии пишутся как в документах.


 


Kool kohustub seadusest tulenevaid isikuandmete töötlemise nõudeid täitma ja vastutab selle eest seaduses sätestatud korras.

*Lapse eesnimi/ имя ребенка
*Lapse perekonnanimi/ фамилия ребенка
*Lapse isikukood/ личный код ребенка
*Tänav/ улица
*Maja-korter/ дом-квартира
*Sihtnumber/ индекс
*Linn/ город
Vald/ уезд
*Avalduse esitaja eesnimi/ имя родителя, заполнившего заявление
*Avalduse esitaja perekonnanimi/ фамилия родителя, заполнившего заявление
*Avalduse esitaja telefon/ телефон родителя, заполнившего заявление
*Avalduse esitaja e-mail/ e-mail родителя, заполнившего заявление
*Maksja eesnimi/ имя плательщика
*Maksja perekonnanimi/ фамилия плательщика
*Maksja isikukood/ личный код плательщика
*Maksja telefon/ телефон плательщика
*Maksja e-mail/ e-mail плательщика
*Olen nõus, et minu ja minu lapse andmed edastatakse raamatupidajale arvete esitamiseks ja maksu- ja tolliametile tuludeklaratsiooni täitmiseks. / Согласен, что мои личные данные и ребенка будут переданы бухгалтеру для оформления счетов и предоставлены в Налоговый департамент для заполнения налоговой декларации

NB! Vastuse e-mail võib minna rämpsposti kausta! Palun kontrollige.

This online form is powered by research survey tool eFormular.