10. klassi astumiseks vestlusele registreerimine

Palun täitke avaldus eesti keeles. 


Kool kohustub seadusest tulenevaid isikuandmete töötlemise nõudeid täitma ja vastutab selle eest seaduses sätestatud korras.


 


Kooli vastuvõtukord sätestab, et vastuvõtu aluseks on põhikooli õpitulemused ja vestluse  ning õpilaskohtade arv. Seoses sellega alume saata ekoolist/ Stuudiumist tunnistuse väljavõte aadressile info@humg.edu.ee. Väljavõtte tegemiseks võite kasutada PrintScreen (pildi- või tekstifailis) või  allalaadida PDF-fail (Tunnistusel paremklikk, Print- Destination- Save as PDF) ja saadud fail saata eelpool nimetatud aadressile. Failis peab olema näha õpilase ja kooli nimi. 


Arvestame ainult koos dokumentidega esitatud avaldusi


Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilastel pole vaja tunnistust saata.

*Perekonnanimi
*Eesnimi
*E-posti aadress
*Telefon
*Kool ja klass, kus praegu õpid. Palun märgi paralleeli täht ka, kui koolis on paralleelid (näit 9A)

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.