Hea klient, Imatra Elekter AS palub vastata mõnedele küsimustele, et saada teada Teie arvamus.

Vastajate vahel loosime välja 1000 kWh tasuta võrguteenust (3 tk) ja 500 kWh tasuta võrguteenust (10 tk).

1. Andke hinnang meie teenuste kvaliteedile
Elektrivarustus Imatra teeninduspiirkonnas
 
Imatra poolt pakutavad elektripaketid (Püsiv, Täpne)
 
Imatra poolt pakutavad võrguteenusepaketid (Partner)
 
Rikete kõrvaldamise kiirus
 
Arveldus ja maksesüsteem
 
Klienditeenindus büroos
 
Klienditeenindus tarbija juures (arvesti vahetus/elektriku töö)
 
Klienditeenindus telefoni vahendusel
 
Rikketelefoni töö
 
Võrguteenuse hinna ja kvaliteedi suhe
 
Elektrienergia lepingu sõlmimise mugavus, lihtsus
 

2. Palun nimetage kolm olulisemat probleemi seoses elektrivarustuse ja teenindusega
2.1.
 
2.2.
 
2.3.
 

3. Millal viimati häiris Teid elektrikatkestus meie teeninduspiirkonnas
 

4. Millistel põhjustel olete pöördunud meie klienditeeninduse poole? Palun täpsustage
4.1. Probleem arvega
 
4.2. Probleem elektrivarustusega
 
4.3. Probleem teenindusega
 
4.4. Seoses lepingu sõlmimisega
 
4.5. Muu probleem
 

5. Andke hinnang klientidele antava info kohta
Võrguteenuse pakettide kohta käiva info hulk, sisu ja kättesaadavus
 
Elektripakettide kohta käiva info hulk, sisu ja kättesaadavus
 
Elektrikatkestuste kohta käiva info hulk ja kättesaadavus
 
Arveldamise kohta käiva info hulk ja kättesaadavus
 
Imatra internetilehekülg ja iseteenindus
 

6. Milline infokanal on Teie jaoks sobivaim?
(Valige üks või mitu varianti)
 
Muu kanal, palun täpsustage
 

7. Teie vabad kommentaarid Imatra teenuste kohta
 

Kui soovite osaleda loosimisel, kirjutage palun oma nimi ja kontaktandmed
 
 

Täname Teid!

Lugupidamisega Imatra Elekter AS

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.