ERASMUS+ õpirände avaldus

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.
*Olen Hiiumaa ametikooli õppija/vilistlane Palun vali ripploendist, kas oled õppija või vilistlane.
*Ees- ja perenimi 
*Isikukood 
*Kontakttelefon 
*e-posti aadress 
*Elukoha postiaadress Lepingu sõlmimiseks, kui osutud valituks.
*Arvelduskonto number Elamis- ja reisitoetuse kandmiseks osaleja isiklikule arvelduskontole.
*Eriala, mille raames soovin välispraktikale minna 
*Eelistan minna välispraktikale järgmise asutuse juurde NB! Oma eriala praktikakohad saad üle vaadata kooli kodulehelt www.hak.edu.ee
*Motivatsioonikiri  Palun kirjuta siia, miks Sa soovid välispraktikale minna.
Kuidas kavatsed välispraktikal kogetut ja õpitut hiljem kasutada?
*Kinnitan, et olen tutvunud Hiiumaa ametikooli 2018/2019 õppeaasta ERASMUS+ õpirändeprojektiga TOKII kooli kodulehel www.hak.edu.ee ja nõustun osalemise tingimustega. 
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.