Hiiumaa Ametikooli tasuta tööalasele täienduskoolitusele registreerimine

   • Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud kõigile täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist.

  • Kõrgharidusega registreerujad lisatakse õppegruppi vabade kohtade olemasolul.

  • Koolitustel ei saa osaleda tasemeõppe riiklikul õppekohal õppivad isikud.

  • 2022. a tasuta tööalaseid kursuseid rahastatakse Eesti riigi ja Euroopa Sotisaalfondi tegevuse
    "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

*Vali koolitus
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*Isikukood
Isikukood on vajalik kehtiva tunnistuse või tõendi väljastamiseks
*Osaleja telefoni nr
*Osaleja e-posti aadress
*Osaleja elukoht
Minimaalselt omavalitsuse täpsusega
*Osaleja rahvus
*Osaleja haridustase
Palun märkida kõrgeim olemasolev haridustase
*Osaleja roll tööturul
NB! Kursustel ei saa osaleda hetkel gümnaasiumis, kutsekooli või kõrgkoolis riiklikul õppekohal õppivad isikud
*Palun põhjenda vabas vormis oma osalemissoovi
Erialaste oskuste areng, soov alustada antud valdkonnas töö/ettevõtlusega, eesmärk sooritada kutseeksam vms Põhjendused on oluliseks aluseks koolitusgrupi komplekteerimisel.

Registreerimissoovi saatmisega kinnitan, et olen tutvunud Hiiumaa ametikooli täiendusõppe ÕPPEKORRALDUSEESKIRJAGA


 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.