Registreerumine eelkooli 2021/2022

Haabneeme Kooli eelkooli registreerumiseks täitke alljärgnev vorm!
*Lapsevanema ees- ja perekonnanimi
*Lapse ees- ja perekonnanimi
*Lapse isikukood
Kontakttelefon
*E-posti aadress
*Lasteaed, kus teie laps käib?
*Millisel päeval soovite eelkoolis käia?
*Märkige kommentaari lahtrisse, milline päev võiks Teile veel sobida peale eelnevalt valitud päeva
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.