Noorte ankeet, 7-12 a.

Hea Suure-Jaani valla noor!

 

Palun täida alljärgnev ankeet, millega uuritakse meie vallas pakutava noorsootöö kvaliteeti. Sinu vastused aitavad edapidises töös noorte vajadusi ja huvisid paremini arvestada.i1. Kas Sa oled käinud 2016. aastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu, näite-, loodus või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses, noorteüritusel, laagris või osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses?
 
2. Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid?
 
3. Kas Sa oled osalenud 2016. aastal Suure-Jaani valla noorteüritustel, nt Parim Pühapäev perega, noortekeskuse üritused, kooliüritused, külapäevad, sõbrapäev jms?
 
4. Kas Sa oled käinud 2016. aastal mõnes laste- või noortelaagris?
 
5. Kas Sa oled käinud 2016. aastal Suure-Jaani, Paala, Vastemõisa, Tääksi ja/või Sürgavere noortekeskuses?
 
6. Suure-Jaani vallas on lastel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või –ühingusse, kus võetakse koos ette põnevaid asju ja leitakse uusi sõpru.

Kas Sa tead mõnda noorteühendust või noorteorganisatsiooni? Kui tead, siis palun kirjuta selle nimi ja millega nad tegelevad.
 
Kui valisid variandi "Jah", palun põhjenda!
 
7. Kas Sa oled 2016. aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel?
 
8. Kas Sure-Jaani vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi, noortekeskus jne), kus Sa ei saa käia, kuna see on siis kinni, kui tahaksid sinna minna?
 
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!
 
9. Kas Suure-Jaani vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi jne), kus Sa ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva koha peal?
 
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!
 
10. Kas Sa oled rahul huvikoolides, ringides, trennides ja avatud noortekeskustes kasutatavate vahenditega nagu näiteks pillid, noodid, spordivahendid, joonistamisvahendid, arvutid jne
 
Kui valisi variandi "ei ole rahul", siis palun põhjenda!
 
11. Kui Sa oled vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas Sa oled saanud abi õpetajatelt, treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt psühholoogilt või mõnelt teiselt noorsootöötajalt?
 
12. Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)?
 
Mille kohta Sa pole infot saanud?
 
13. Kas Sa oled:
 
14. Kui vana Sa oled?
 aastane
15. Millises Suure-Jaani valla piirkonnas/külas Sa elad?
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.