Teadusrahade sihtotstarbelisest kasutamisest

22. augusti Postimees avaldas artikli väidetavast korruptsioonist EU projektirahade kasutamisel TTÜs. Selleks, et avalikkus saaks paremini mõista probleemi olemust, on vaja ülevaadet sellest, kuivõrd üldise nähtusega on tegu, millised põhjused seda tingivad ja kuivõrd on selliste praktikate puhul tegu üldse korruptsiooniga.


Plaanin sellel teemal avaldada Postimehe Meie Eesti hariduse- ja teaduskülgede erinumbri esmaspäeval, 2. septembril.


Nähtuse analüüsimiseks vajan teadlaste sisendit  ja palun teil vastata lühikesele anonüümsele küsimustikule. Vastused palun saata hiljemalt 27. augustiks


Martin Ehala
Haridus- ja teaduskülgede toimetaja
Tartu ülikooli professor
martin.ehala@postimees.ee
5249269

Mis on Teie teadusvaldkond?
Milline on Teie peamine positsioon teadusasutuses/ülikoolis?
Kuivõrd sageli olete Te oma hinnangul töötanud nädalas rohkem tunde kui tööajanormid lubavad?
Kuivõrd sageli olete kokku puutunud tööaaja arvestuse tabelite fiktiivse täitmisega juhtudel, kui nende täitmine on olnud nõutav?
Kuivõrd sageli on Teie struktuuriüksuses makstud töötajate palku eri projektide vahenditest, projekti heaks tehtava töö üle täpset tööajaarvestust pidamata?
Kuidas jagatakse Teie hinnangul Teie struktuuriüksuse või uurimisrühma töötajate vahel töötasu?
Kui vajalikuks Te peate teadustöö üle tunnipõhise tööajaarvestuse pidamist ja miks?
Millised teadusrahade kasutamise regulatsioonid, millega olete kokku puutunud, tunduvad Teile põhjendamatud ja miks?
Kui suur on Teie hinnangul teadusrahade mittesihipärase kasutamise oht ja milliste kontrollimeetmetega tuleks seda minimeerida?
Kasutage järgmist vastusevälja, kui soovite teema kohta veel midagi lisada.

Suur aitäh Teile usalduse eest. Kui olete valmis sellel teemal pikemalt rääkima, palun võtke minuga ühendust.
Tagan konfidentsiaalsuse.
Martin Ehala
martin.ehala@gmail.com

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.