Noorte ankeet, 7-12 a.

Hea Albu valla noor!


 

Palume Sul osaleda Albu valla  noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu- uuringus. Täites järgneva küsimustiku, annad Albu vallale võimaluse  paremini noortele suunatud tegevusi planeerida ja ilmnenud kitsaskohti ning probleeme lahendada.

 

Sinu arvamus on meile väga oluline. Vastates vali palun see variant, mis tundub Sinu arvamusele kõige sarnasem. Küsimustiku täitmiseks kulub umbes 15 minutit.

 

JÄLGI, ET KÕIK LAHTRID OLEKSID TÄIDETUD!

 

Ette tänades,

 

Albu vallavanem

Tiina Oraste
*
1. Kas Sa oled käinud 2016 aastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu, loodus või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses,
noorteüritusel, laagris või osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses?


2. Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid?
*
3. Millises huviringis Sa kindlasti tahaksid käia kui see Albu vallas olemas oleks?
*
4. Kas Sa oled osalenud 2016 aastal noorteüritustel? (nt. ekskursioon, väljasõit, sõbra-või vastlapäeva tähistamine,Muu üritus)
*
5. Kas Sa oled käinud 2016 aastal mõnes laste- või noortelaagris?
*
6. Kas Sa oled käinud 2016 aastal Albu noortekeskuses?
*
7. Albu vallas on lastel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või –ühingusse, kus võetakse koos ette
põnevaid asju ja leitakse uusi sõpru.

Kas Sa tead mõnda noorteühendust või noorteorganisatsiooni? Kui tead, siis palun kirjuta selle nimi ja millega nad tegelevad.
*Kui valisid variandi "Jah", palun põhjenda!
*
8. Kas Sa oled 2016 aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel?
*
9. Kas Albu vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht või tegevus (nt huviring, noortekeskus, spordiklubi, jne),
kus Sa ei saa käia, kuna see ei toimu siis või on siis kinni, kui tahaksid sinna minna?
*Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!
*
10. Kas Albu vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht või tegevus (nt huviring, noortekeskus, spordiklubi jne),
kus Sa ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva koha peal(puudub transport, et kohale pääseda)?
*Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!
*
11. Kas Sa oled rahul huviringides, trennides ja noortekeskuses kasutatavate vahenditega nagu näiteks mängud,
, spordivahendid, joonistamisvahendid, arvutid jne
*Kui valisi variandi "ei ole rahul", siis palun põhjenda!
*
12. Kui Sa oled vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas Sa oled saanud abi õpetajatelt,
treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt, psühholoogilt või noorsootöötajalt?
*
13. Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused (juhendajalt, treenerilt, noorsootöötajalt,internetist, vms)?
*Mille kohta Sa pole infot saanud?
*
14. Kas Sa oled:
*
15. Kui vana Sa oled?
aastane
*
16. Millises Albu valla külas Sa elad?

Suur tänu vastamise eest.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.