Noorte ankeet, 13-19 a.

Hea Albu valla noor!


Palume Sul osaleda Albu valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.

Täites järgneva küsimustiku, annad Albu vallale võimaluse  paremini noortele suunatud tegevusi planeerida ja  ilmnenud kitsaskohti ning probleeme lahendada.


Sinu arvamus on Albu valla jaoks väga oluline.  Vastates vali palun vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamusega kõige sarnasem. Küsimustiku täitmiseks kulub keskmiselt 15. minutit.


JÄLGI, ET KÕIK LAHTRID OLEKS TÄIDETUD!


Andmeid kogutakse kuni 31.maini 2017 Küsimustiku kontaktisik sotsiaal- ja lastekaitsenõunik Claire Miljukova  claire@albu.ee tel. 58 22 80 27


Ette tänades, 


Tiina Oraste


Albu vallavanem

1. Kui palju Sa tead Albu vallas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? Palun märgi vastus igas reas!
Albu noortekeskuse tegevustest
Huvitegevustest (huviringid ja trennid).
Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude (nt. õpilasesinduse, noortekogude, Kodutütarde jms) tegevusest
Noortelaagritest (nt koolide, huviringide, noortekeskuste, või noorteorganisatsioonide poolt korraldatud laagritest)
Õpilasmalevatest (noorte töömalevast)
Noorte nõustamisest (nt õpinõustamine,karjäärinõustamine, töönõustamine, tervisenõustamine ja sotsiaalnõustamine; abistamine mure korral ja vajaliku info leidmisel).
Noorteüritustest (nt.ekskursioonid, reisid, võistlused, peod,sõbra,-ja vastlapäeva, isadepäeva tähistamine jne.).
Noortel on võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või-ühingusse. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks. Palun nimeta Albu vallas tegutsevaid noorteorganisatsioone või noorteühinguid ning kirjelda, millega need tegelevad.
Ei tea ühtegi noorteorganisatsiooni
3. Kas Sinu arvates on Albu vallas piisavalt: Palun märgi vastus igas reas!
Noortekeskusi
Huvitegevusi ( huviringe, sporditrenne)
Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, osaluskogusid (õpilasesindusi, noortekogusid jms)
Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
Võimalusi osaleda õpilasmalevas (töömalevas)
Laste-/ noorteüritusi
4. Kas Sa osalesid või osaled 2016 aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, (spordi)trenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, töömalev, noorteüritus?
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled. Võid valida mitu vastuse varianti.


Kui valisid "muu", palun täpsusta!
6. Kui Sa ei osale või ei osalenud 2016 aastal Albu vallas mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust, miks Sa ei ole osalenud noorsootöö tegevustes.
Osalesin mõnes eelmises küsimuses nimetatud tegevuses.
Mitteosalemise põhjused:


.
7. Kuidas oled rahul Albu valla noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskus, Kaalepi külatuba, rahvamaja/võimla, kultuuriselts) lahtiolekuaegadega?
Kui valisid variandi "ajad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta kohad, mille lahtiolekuajad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
8. Kuidas oled rahul Albu valla noorsootöö tegevuskohtade (nt noortekeskus, rahvamaja, Kaalepi külatuba jne) asukohaga?
Kui valisid variandi "asukohad ei ole mulle sobilikud", siis palun nimeta, milliste tegevuskohtade asukohad Sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
9. Huviringides, trennides, noortekeskustes jne on võimalik kasutada erinevaid tegevusvahendeid nagu nt pillid, joonistamise ja spordivahendid, mängud, arvutid jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele mõeldud tegevusteks?
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
10. Missuguses huviringis(spordiringis) Sa kindlasti tahaksid osaleda kui see oleks Albu vallas olemas?
11. Millega Sa sooviksid vabal ajal veel tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? Nimeta kuni 3 tegevust.
1)
*2)
3)
12. Albu vallas on võimalik noortel saada nõustamist koolis, noortekeskuses, vallavalitsuses. Nõustamine on mõeldud neile noortele, kellel on mõni suurem mure,mida on üksi raske lahendada või kes ei ole ise info otsimise käigus kõigile oma küsimustele vastuseid leidnud.

Palun märgi järgnevalt need teemad, milles Sa oled 2016 aastal saanud noorsootöötajalt, sotsiaalpedagoogilt, õpetajalt, treenerilt, ringijuhilt, psühholoogilt, sotsiaaltöötajalt nõu. Võid valida mitu vastuse varianti!
12. Kui Sul oli vaja nõu, kas Sa teadsid, kuhu või kelle poole pöörduda?
13. Kuidas hindad noortele mõeldud nõustamisteenuse kättesaadavust Albu vallas? (
Sa tead, kust leida nõustajat, vastuvõtuaegu, kontaktandmeid ning infot teenuste sisu kohta)
Kui valisid varandi "halb", palun põhjenda!
14. Kuidas oled peamiselt nõustamist saanud?
15. Kui palju aitas nõustamisel saadud info või nõuanne Sind sobivate võimaluste otsimisel ja/või valikute tegemisel?
16. Kuidas hindad saadud nõustamist Albu vallas?
Kui valisid variandi "halb", siis palun põhjenda!
17. Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes?
18. Kuidas hindad noori puudutava ja Sulle vajaliku info kättesaadavust?
19. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot).
1)
2)
3)
20. Kas Sa oled 2016 aasta jooksul osalenud mõnel arutelul, ümarlaual või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohaga või laste/noorte tegemistega seotud küsimusi?
.
21. Kas Sinu arvates Albu vallas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega?
22. Kas Sulle meeldib Albu vallas elada?
Kui valisid variandi "ei meeldi üldse", palun põhjenda!
23. Mis on Sinu põhitegevus?
.
24. Kui vana Sa oled?
aastane
25. Kas Sa oled.....
26. Millises Albu valla külas Sa elad?

Suur tänu vastamise eest!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.