KAHEPAIKSED

loe küsimus hoolikalt läbi, mõtle ja vasta
nimi
kahepaiksed on oma nime saanud sellest, et
märgi õige lause
konnad toituvad putukatest, keda püüavad kleepuva keele abil
konnad paljunevad vees
kahepaiksete keha on kaetud limaga
lima on selleks, et olla inimeste jaoks eemaletõukav
vees hingavad konnad naha kaudu
maismaal hingavad konnad kopsudega
olid tubli!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.