Geograafiaõpetajate kevadpäevad 20.-21. aprill 2012

Registreerumine
*Eesnimi
*Perenimi
*Kool
*Kontakttelefon
*E-post
Osavõtumaks on Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu liikmetele 30 EUR,
teistele 35EUR
*Võtan osa õhtusöögist 8 EUR
*Vajan öömaja 16 EUR
*Maksja nimi (täpsustage, kas maksab kool või omavalitsus)
*Maksja aadress

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.