Test sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika esmakursuslastele

Testi esitamise tähtaeg on 14. september, hiljem esitatud teste ei saa arvestada.
*Perekonnanimi 
*Eesnimi 
*e-post 
Leidke e-kataloogist ESTER Alan Brymani raamatu “Social research methods” (Oxford University Press, 2004) kohaviit TÜ Raamatukogu 2.saalis 
Mis värvi märgistusega on lugemissaalides 30 päevaks laenutatavad raamatud? 
Kojulaenutuseks saab tellida ainult selliseid raamatuid, mille asukoht on  
Mitu peale 2005. ja enne 2010. aastat ilmunud RAAMATUT sotsiaalpoliitika kohta leiate TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGUDEST, kasutades e-kataloogi ESTER otsingut märksõna järgi.  
Kirjutage 2 märksõna, millega on e-kataloogis ESTER kirjeldatud Beth B. Hessi jt raamatut "Sotsioloogia".  
Minu Ester võimaldab Märkige kõik õiged (Ctrl klahvi all hoides)
Leidke Eesti Märksõnastikust (http://ems.elnet.ee/) märksõna peresuhted. Mitu kitsamat märksõna on selle all? 
Kirjutage Judit Strömpli ajakirjas Sotsiaaltöö 2010 a ilmunud artikli pealkiri. Tehke liitotsing Eesti artiklite andmebaasis ISE (http://ise.elnet.ee/) autori perenime ja väljaande pealkirja järgi.  
Mitu KOGUMIKES ilmunud TÄISTEKSTIDENA kättesaadavat ARTIKLIT leiate Eesti artiklite andmebaasist ISE (http://ise.elnet.ee/) infoühiskonna kohta. Tehke otsing märksõna järgi. 
Millistes Eesti raamatukogudes leidub raamat „European social policy and social work : citizenship-based social work”?  Märkige kõik õiged (Ctrl klahvi all hoides)
Probleemide korral saatke e-kiri Vilve.Seiler@ut.ee

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.