Valga piirkonna (Hummuli, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallad ning Valga linn) ühinemise rahvaküsitlus

Hea Valga piirkonna elanik!

Käesoleva küsitluse eesmärgiks on välja selgitada kohalike elanike arvamus Valga linna, Hummuli valla, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla võimaliku ühinemise kohta. Küsitlus on anonüümne. Tegemist ei ole rahvahääletusega ning tulemused ei mõjuta kuidagi tulevikus toimuva võimaliku ühinemise käiku. Küsitluse perioodiks on 17.-30. jaanuar 2011. a. ning tulemused avalikustatakse seotud omavalitsuste veebilehtedel ning ajalehes „Valgamaalane“.


Enne küsitlusele vastamist soovitame tutvuda ühinemise uuringu tulemustega, mis on kättesaadavad seotud omavalitsuste kodulehtedel, raamatukogudes, Valga linnavalitsuses ja vallavalitsustes ning Valga maavalitsuse kodulehel.


1. Millise omavalitsuse elanik olete?
1 - Valga linn; 2 - Hummuli vald; 3 - Karula vald; 4 - Taheva vald; 5 - Tõlliste vald; 6 - Õru vald; 7 - Muu omavalitsus
1 2 3 4 5 6 7
Kui valisite muu omavalitsuse, siis nimetage see

2. Kas Teie meelest peaksid Valga linn, Hummuli vald, Karula vald, Taheva vald, Tõlliste vald ja Õru vald ühinema üheks kohaliku omavalitsuse üksuseks?
1 2
1 - Jah; 2 - Ei
Kui ei, siis miks?

3. Millised oleksid Teie meelest alternatiivsed variandid (kellega peaks Teie koduvald/kodulinn ühinema)?

4. Millised on teie arust peamised argumendid ühinemise poolt?

5. Millised on teie arust peamised argumendid ühinemise vastu?

Küsitluse ja uuringu kohta on täpsemat infot võimalik saada Teie elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.