REBASED EESTI LINNADES

Seoses rebaste järjest suureneva tungiga linnadesse viiakse Tartu Ülikooli zooloogia osakonna poolt läbi uurimust “Punarebased Eesti linnades ja nendega seotud võimalike probleemide kaardistamine”, mis on osaks suuremast rebaste uurimisprojektist.

Uurimuse käigus selgitatakse rebaste territooriumi laienemise seaduspärasusi inimasustustesse Eestis. Eesmärk on tuvastada rebastega kaasnevad võimalikud probleemid ja leida neile lahendusi.

Uuring kestab ühe aasta ja lõpptulemustest antakse teada ajakirjanduse kaudu ning need tehakse kättesaadavaks ka TÜ zooloogia osakonna kodulehel (lehekülg avatakse peale seda, kui olete küsimustikule vastamise lõpetanud; salvestage lehekülg). Kodulehel tehakse kättesaadavaks ka tulemuste vahekokkuvõte 2011. aasta maikuu lõpuks.


ENNE KÜSIMUSTELE VASTAMA ASUMIST LUGEGE PALUN TÄHELEPANELIKULT LÄBI ALLJÄRGNEVAD JUHISED!

Kui olete rebaseid oma silmaga linnas näinud, siis palume Teil vastata alltoodud küsimustele. Vastamine võtab aega 5-10 minutit.

PALUN VASTAKE VÕIMALUSEL KÕIKIDELE KÜSIMUSTELE!

TÄITKE IGA REBASEGA KOHTUMISE KOHTA ERALDI ANKEET.

A. Vaid juhul, kui olete rebast näinud korduvalt samas paigas ja ta käitumine oli iga kord sama, siis ärge täitke uut küsimustikku, vaid kirjutage küsimus nr. 9 juurde ajavahemik.
B. Juhul kui täidate küsimustikku teist või enamat korda, siis vastake ainult küsimustele 1-19.

Ankeet on anonüümne, Teie isikuandmeid ei avalikustata ja tulemused esitatakse vaid üldistatud kujul.

Küsimustiku esimese osa lõpus on punkt LISAKOMMENTAARID, kuhu Teil võimalik kirja panna täiendavat informatsiooni. Näiteks kui olete oma silmaga näinud, et rebane on kaevanud linnas uru või olete peale rebase veel teisigi metsloomi linnas näinud, siis kirjutage neist ja muudest tähelepanekutest lisakommentaarides.

IGA KÜSIMUSE JUURDE ON LISATUD ABISTAV KOMMENTAAR (sinakas kaldkirjas) - ENNE KUI HAKKATE KÜSIMUSELE VASTAMA, LUGEGE PALUN KA SEE LÄBI


Täname!

Liivi Plumer ja Urmas Saarma
Tartu Ülikool
Ökoloogia ja Maateaduste Instituut
Zooloogia osakond
Vanemuise 46-214, 51014 Tartu
e-post: linnarebane@ut.ee*1. Vastan sellele küsimustikule
valige üks vastus
*2. Teie sugu
valige üks vastus
*3. Teie vanus
valige üks vastus
*4. Millises linnas nägite rebast
valige loendist linna nimi
*5. Millises linnaosas nägite rebast
kui teate, kirjutage ka linnaosa nimi. Kui ei tea, siis kirjutage "ei tea"
*6. Lähim aadress
kui teate, kirjutage ka lähima hoone aadress, mille läheduses rebast nägite. Kui aadressi ei tea, siis kirjeldage võimalikult täpselt asukohta (tänav, lähim kirik, kauplus, vms.)
*7. Mis aastal nägite rebast linnas
pange kirja aastaarv
*Millisel kalendrikuul nägite rebast linnas
valige sobiv kalendrikuu ja kui ei tule meelde, siis valige viimasest reast "ei mäleta"
*8. Kas olete rebast näinud samas paigas korduvalt
valige üks vastus
9. Kui olete näinud korduvalt, siis kirjutage ajavahemik
kui olete kohanud rebast samas paigas korduvalt ja tema käitumine on olnud iga kord sama, siis kirjutage ajavahemik. Näiteks: 2010, november-detsember. Kui rebase käitumine on olnud erinev, siis täitke palun eraldi ankeet
*10. Kas nägite rebast pimedal või muul ajal pimedal ajal hämaras valgel ajal
valige üks vastus, aga kui olete rebast samas paigas näinud korduvalt, siis vajadusel valige rohkem kui üks variant
*11. Kas nägite rebasttoast mootorsõidukist sõitsin jalgrattaga olin jalgsi
valige üks vastus, aga kui olete rebast samas paigas näinud korduvalt, siis vajadusel valige rohkem kui üks variant
12. Rebase välimus
valige üks variant. Kui Te ei leidnud sobivat varianti või soovite midagi lisada, siis saate seda teha järgmise küsimuse juures
13. Rebase välimus, lisateave
kui ükski eelmises küsimuses pakutud variantidest ei sobinud ja soovite midagi lisada, siis kirjutage siia (näiteks: rebane oli väga kõhn)
*14. Rebase käituminesõi koduloomale pandud toitu jõi koduloomadele pandud vett sõi aiasaadusi tuhnis prügikastis sõi toidujäätmeid häiris koduloomi käis elumajas sees käis rõdul või verandal käis kasvuhoones käis keldris käis muudes kõrvalhoonetes toimetas niisama
valige vajadusel mitu varianti. Kui Te ei leidnud sobivat varianti või soovite midagi lisada, siis saate seda teha järgmise küsimuse juures
15. Rebase käitumine, lisateave
kui soovite eelmises küsimuses pakutud variantidele midagi lisada, siis kirjutage siia (näiteks: käis kahekordse elumaja katusel; sõi viinamarju, jne)
*16. Kas rebane märkas Teid
valige üks vastus
17. Kui rebane Teid märkas, siis kas Ta
valige üks vastus
*18. Kas rebane oli üksi või koos teiste rebastega
valige üks vastus
*19. Kas rebast nähes Te
valige üks vastus
20. Kas Teid häirivad rebased linnades
valige üks vastus
21. Kas Teid häirib, kui kohtate rebast looduses
valige üks vastus
22. Kas rebane on Teie meelesttore loom ebameeldiv loom tark loom rumal loom
valige sobiv vastus või vastused
23. Kas Teie arvates
valige üks vastus
24. Kui, siis mida peate rebaste linnade külastamise juures peamisteks probleemideks ei näe probleeme oht, et ründavad koduloomi oht, et ründavad väikelapsi oht, et ründavad vanureid oht, et ründavad jooksjaid või jalgrattureid oht, et levitavad koduloomadele ohtlikke haigusi oht, et levitavad inimestele ohtlikke haigusi oht, et põhjustavad liiklusavariisid
vajadusel valige rohkem kui üks variant
25. Kas Teil on olnud lemmikloomijah ei
valige üks vastus
26. Kui Teil on olnud lemmikloomi, siis kas olete neid pidanudlapsepõlves noorukieas täiskasvanuna mul on lemmikloom ka praegu
vajadusel valige rohkem kui üks variant
LAPSEPÕLV (kuni kooli alguseni)
NOORUKIIGA (kuni kooli lõpetamiseni)
TÄISKASVANU (peale kooli lõpetamist)
27. Kas Teie lemmikloomadeks on olnudkass koer muu loom
vajadusel valige rohkem kui üks variant
28. Kui sageli olete rebast viimasel aastal linnas kohanud
valige üks vastus.
29. Kui sageli olete rebast viimasel aastal väljaspool linna (looduses) kohanud
valige üks vastus
30. Kus kasvasite lapsena (kuni kooli minekuni)
valige üks vastus
31. Kus elate praegu
valige üks vastus
32. Kas kannaksite rebasenahkset kraed või kasukat
valige üks vastus
33. Kas käite sageli looduses
valige üks vastus. HARVA (1-2 korda aastas); KESKMISELT (3-7 korda aastas); SAGELI (üle seitsme korra aastas)
34. Kui sageli käite loomi küttimas
valige üks vastus. HARVA (1-2 korda aastas); KESKMISELT (3-7 korda aastas); SAGELI (üle seitsme korra aastas)
35. Kui sageli käite kalal
valige üks vastus. HARVA (1-2 korda aastas); KESKMISELT (3-7 korda aastas); SAGELI (üle seitsme korra aastas)
36. Kui rebane oleks kodustatud ja taltsas loom, nagu koer või kass, siis
valige üks vastus
LISAKOMMENTAARID
Kui Teil on täiendavat informatsiooni või soovite lisada märkusi antud teema kohta, näiteks rebase kummalisest käitumisest, mida olete näinud, siis kirjutage palun. Kui olete oma silmaga näinud rebase poolt kaevatud urgu, siis pange kirja ka selle asukoht ning kui peale rebase olete veel teisigi metsloomi linnas näinud, siis kirjutage millist metslooma Te nägite, ning kus ja millal
JÄRGNEVALE ÜHEKSALE KÜSIMUSELE VASTAKE SIIS, KUI TEIL ON KODULOOMI JA KOHTASITE REBAST OMA KODUMAJA ÜMBRUSES
37. Kas Teil on õues peetav koer või koerad
valige üks vastus
38. Kas koer või koerad on ketis või saavad vabalt joostakogu aeg ketis ainult päeval ketis ainult öösel ketis ei ole ketis ja saab vabalt aias joosta saab vabalt liikuda ka väljaspool koduaeda
vajadusel valige rohkem kui üks vastus
39. Kui Teil on õues peetav koer või koerad, siis kirjutage
kui tõug pole teada, siis kirjutage `krants`
40. Kui Teil on teisi õues peetavaid koduloomi või –linde, nimetage palun
loetlege (kui teate, kirjutage iga liigi juurde ka arv; näiteks: veis 5, kass 3, jne.)
41. Kas olete ise või on Teie pereliige oma silmaga näinud, et rebane on kunagi Teie koduloomi
valige üks vastus
42. Juhul kui rebane on Teie koduloomi rünnanud, tapnud või söönud, siis kas ta on teinud seda
valige üks vastus
43. Kirjutage palun, milliseid Teie koduloomi rebane on kas rünnanud, tapnud või söönud
kui on rünnanud üht looma, siis kirjutage näiteks "koer", aga kui rohkem kui üht looma, siis kirjutage näiteks "rünnanud koera kolm korda; tapnud ja söönud kassi ühe korra", jne.
44. Kas jätate koduloomadele toitu välja
valige üks vastus
45. Kas Teie kodu läheduses leidub lahtist prügi koos toidujäätmetega
valige üks vastus
TÄNAME!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.