Küsitlus - Aktiivse puhkuse riskid

Tere!
Olen Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli reisikorralduse tudeng. Seoses diplomitööga uurin aktiivse puhkuse riskiteadlikust sellega tegelejate hulgas. Olen väga tänulik kui Te leiate mõne vaba minuti, et vastata järgnevatele küsimustele.
SuguN M 
Millist aktiivse puhkuse veetmise viisi eelistad? 
Miks tegeled aktiivse puhkusega? 
(Selgitus: Aktiivne puhkus seisneb füüsilist pingutust nõudvate tegevuste harrastamises looduslikus keskkonnas (Nt. mägimatkamine, rafting, kanjonironimine, benji hüpped, purilennundus, mägirattaga sõitmine ja loodus-safarid jms.)
Kas risk on Sinu jaoks tähtis osa aktiivsest puhkusest? 
Sulle on tähtis, et teenuse pakkuja oleks : 
Kui tähtis on Sinu jaoks, et aktiivse teenuse pakkuja on kutsekvalifikatsiooni /kutsetunnistuse omanik:  
(Selgitus:Et saada koolitajaks aktiivse puhkuse valdkonnas, peab isik omama kutsetunnistust, mille sätestab spordiseadus Eesti Olümpiakomitee poolt. See tähendab seda, et isik on läbinud kursused, saanud vastavad kutsekvalifikatsioonid ja õiguse ametlikult koolitada ja treenida teisi.)
Kui Sul on valida kahe ettevõtte vahel, siis kas: 
Enne aktiivse puhkuse teenuse kasutamist : 
Kas instruktor tegi Enne aktiivse tegevuse alustamist põhjaliku instruktaaži ja informeeris Sind kõigist riskidest?Jah, alati Mõnikord Ei 
! Vastamiseks neile, kellel mitmekordne kogemus
Kas instruktor tegi Enne aktiivse tegevuse alustamist põhjaliku instruktaaži ja informeeris Sind kõigist riskidest?
Jah, väga põhjaliku Andis põgusa ülevaate Ei instrueerinud 
! Vastamiseks ühekordse kogemuse põhjal
Kas instruktor kontrollis kõikidel inimestel korraktse varustuse olemasolu?Jah, alati Mõnikord Ei 
! Vastamiseks neile, kellel mitmekordne kogemus
Kas instruktor kontrollis kõikidel inimestel korraktse varustuse olemasolu?Jah Ei 
! Vastamiseks ühekordse kogemuse põhjal
Enne aktiivse tegevuse läbiviimist, kas Sulle esitati dokument nimega enesedeklaratsioon?Jah, iga kord Monikord Ei esitatud Pole näinud sellist dokumenti ja ei tea mis see on 
! Vastamiseks neile, kellel mitmekordne kogemus
Enne aktiivse tegevuse läbiviimist, kas Sulle esitati dokument nimega enesedeklaratsioon?Jah Ei Pole näinud sellist dokumenti ja ei tea mis see on 
! Vastamiseks ühekordse kogemuse põhjal
Kas oled saanud vigastada tegeledes aktiivse puhkusega?Jah Ei 
Kas tead teisi, kes on vigastada saanud?Jah Ei 
Ka tead mis tähendab kui instruktoril on hoolitsemiskohustus?Jah Ei 
Ka oled teadlik, enda seaduslikest õigustest enne, pärast ja aktiivse teenuse kasutamise ajal?Jah, olen neist väga teadlik Tean piisavalt Tean väga vähe Ei tea ja ei ole uurinud 
Suurt rolli õnnetuste juhtumisel mängivad alkohol ja muud narkootilised ained. Kas oled aktiivse tegevuse ajal tarvitanud alkoholi vms.?Jah Ei 
Kas tunned end ohutult kui kasutad Eesti ettevõtte teenuseid oma aktiivseks puhkuseks?Jah Tunnen end piisavalt ohutult Ei tunne end ohutult Ei usalda Eesti ettevõtteid 
Kas omad aktiivse puhkuse harrastajana kindlustust? 
Suur tänu vastamise eest!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.