Targalt internetis õpilaskonkurss 2013

Palun täita registreerumisvorm, osalemiseks Targalt internetis 2013. aasta õpilaskonkursil "Minu õigused ja kohutused internetis".

*Võistlustöö nimi (posteri nimi)
*Veebilehe aadress, kus töö asub
*Autori/autorite nimed
*Autori/autorite klass, kus ta/nad õpivad
*Autori/autorite kooli nimi
*Autori/autorite kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-mail)
*Juhenaja nimi ja kontaktandmed
*Palun esitage lühike töö kirjeldus, põhjendades teemade valikut, kuidas ja miks just selliste soovituste/reeglite juurde jõudsite; mis tingis lugude, videode valiku). Maksimaalne sõnade arv 150
Konkursile on oodatud veebipõhised, interaktiivsed postrid, mis kirjeldavad laste ja noorte arusaama nende õigustest ja kohustustest. Oodatud on ka teemaga seotud näidislood. Postril kujutamiseks sobivad iseloodud reeglistikud, head soovitused, nõuanded lapsevanemale jms, mis on seotud turvalise internetikasutusega. Lisada võib videoid, muusikat mänge ja koomikseid

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.