Tiigrihüppe Sihtasutuse küsimustik TiigriRoboti õpilasele

Hea koolinoor,

Tiigrihüppe Sihtasutus palub Su tagasisidet, ideid ja ettepanekuid. Su tagasiside on meie jaoks väga väärtuslik!

Tiigrihüppe Sihtasutus

*Kooli nimi:
*Klass:
Kas tegeled robootikaga:robootika ringitunnis
mõnes ainetunnis
Kui tegelete robootikaga ainetunnis, siis mis aines?
*Kui sageli robootikaga koolis tegeled?umbes kord nädalas
umbes kord kuus
veel harvemini
mitte kunagi
*Kas sulle meeldib robootikaga tegeleda (5 –palli skaalal)?jah, väga (5)
üldiselt küll (4)
veidi (3)
üldiselt mitte (2)
üldse mitte (1)
Kui olete kasutanud robootikaseadmeid mõnes õppeaines, siis kas see muutis tunni ja õppimise Sinu jaoks huvitavamaks?jah, väga (5)
üldiselt küll (4)
veidi (3)
üldiselt mitte (2)
üldse mitte (1)
Kui olete kasutanud robootikaseadmeid, siis kas see muutis tunni ja õppimise Sinu jaoks arusaadavamaks?jah, väga (5)
üldiselt küll (4)
veidi (3)
üldiselt mitte (2)
üldse mitte (1)
Hinda palun järgmiseid väiteid (5 – jah, väga 1 – üldse mitte)
Ma olen väga huvitatud ja motiveeritud tegelema robootikaga 1 2 3 4 5
Minu jaoks on robootikast arusaamine ning selle õppimine lihtne1 2 3 4 5
Robootika õpetamine toimub viisil, mis aitab mul õpitut kergesti meelde jätta1 2 3 4 5
Robootika loob seoseid minu igapäevaeluga1 2 3 4 5
Tegelemine robootikaga lihtsustab minu jaoks teadusest arusaamist1 2 3 4 5
Robootikaga tegelemine aitab mul teha karjäärivalikuid tuleviku jaoks 1 2 3 4 5
Robootika lihtsustab mul teadlaste ja uurijate tööst arusaamist1 2 3 4 5
Robootika parandab õpilaste suhteid ja meeskonnatööd 1 2 3 4 5
Robootika ärgitab õpilasi omavahel arutlema teaduse teemadel1 2 3 4 5
Tänu robootikale mulle meeldib rohkem ka infotehnoloogia kasutamine üldiselt1 2 3 4 5
Võimalus midagi lisada

Suur tänu!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.