Elva Gümnaasiumi kümnendasse klassi registreerimine 2015


Registreerimine 1. märts kuni 11. aprill 2015.a.


Palun täitke kõik väljad õigete andmetega.


Õppesuundade tutvumiseks vajuta siia.


 

*Valige õppesuund
*Sisestage oma eesnimi
*Sisestage oma perekonnanimi
*Sisestage oma isikukood
*Kooli nimi, kust tulete
*Õpin hinnetele „4“ ja „5“
*Olen olümpiaadidel edukalt esinenud (8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud maakonnas 1.- 3. koha või riigis 1.- 10. koha)
*Milline keel on teil praegu A-võõrkeeleks
*Milline keel on teil praegu B-võõrkeeleks
*Kontakttelefon
*Kontakt e-mail
*Teie aadress, kus elate
*Soovin osaleda katsetel

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.