Läänemaa Rajaleidja nõustamiskeskuse eripedagoog Kristin Veltri

Head lapsevanemad!


19.01 2017 kell 18.00 - 20.00 toimub Elva Raamatukogu kaminasaalis kohtumine Läänemaa Rajaleidja nõustamiskeskuse eripedagoogi Kristin Veltriga. Jutuks tuleb lapsevanema roll õpiraskustega õpilase toetamisel ja abistamisel. Saab küsimusi küsida ja vastuseid kuulata, vastu vaielda ja kaasa rääkida. Kohtuma on oodatud kõik, keda teema huvitab, eriti need, kelle teismelistel lastel õppimisega raskusi ja koolirõõmust saanud koolimure.Ootame Teid väga!Lugupidamisega
Ele Mälk
Elva Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

*Soovin registreerida. Minu nimi on

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.