Hea päästealal tegutsev mitte-riiklik organisatsioon!

7. märtsil 2009.a. toimus Viljandis taliohutuse mõttetalgu, kus moodustus initsiatiivgrupp, kes võttis osalejate heakskiidul
endale eesmärgiks analüüsida Eesti päästeala mitte-riiklikke organisatsioone ühendava institutsiooni loomise võimalusi
ning seda sisu, mis pakuks taolise institutsiooni puhul huvi võimalikult suurele osale organisatsioonidest (olles samas
suuteline täitma ka pikaajalisemaid ning strateegilisemaid eesmärke).

Järgnevalt soovime initsiatiivgrupi liikmetena viia läbi küsitluse, et koguda senisest enam informatsiooni priitahtluse ulatuse ja hetkeolukorra kohta Eestis.
Viimane on seda olulisem, et taolist informatsiooni pole iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis varem ühtegi korda koguda ega süstematiseerida püütud.

Andmetest teeme kokkuvõte ning esitame tulemused 19. juunil
2009. aastal, "VIII Priitahtlike Pritsimeeste Foorumil" Eidaperes.
Hiljem avalikustame üldise statistika ning osalenud
organisatsioonide kontaktandmete lühivormi ka internetis.

Kui tead mõnda olemasolevat või alles alustavat organisatsiooni,
siis edasta see ankeet ka neile ning seda kas veebilehe aadressina
või paberil!

18.juuni 13:20 seisuga oleme ankeedid saanud järgmistelt organisatsioonidelt:
Vinni valla Roela abikomando ja Tudu VTÜ
Nõo Priitahtlik Pritsimeeste Selts
Elva Vabatahtlik Tületõrje Ühing
Vajangu TÜ
Kõpu Tuletõrjeselts
MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts
Raasiku Tuletõrjeühing
Valgu VTK
Järva-jaani Tuletõrje Selts
Kolga Vabatahtlik Tuletõrjeühing MTÜ
Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed
MTÜ ILPL EST
Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje
Põlva Vetelpäästeühing
Aravete Tulehoidja
Kaiu abikomando
Kehtna Päästeteenistus
Aegviidu Päästeselts
Karksi-Nuia Tulekaitse Selts
Rae Tuletõrje- ja Päästeselts
Saare Vallavalitsus
MTÜ Kaberneeme KlubiAnkeet pääste- ja ennetustöid tegevale organisatsioonileKoostanud: Rait Killandi (Kaberneeme klubi), Tarmo Oja (Vabatahtlik
Reservpäästerühm) ja Toomas Sillamaa (Vajangu VTÜ), konsulteerinud
Tiit Kuuskmäe ja Toomas Roolaid (Vabatahtlikust Mõttekojast AMFF).
Ankeedi elektrooniliselt täidetav versioon asub aadressil: http://www.eformular.com/tarmooja/paaste.html

Küsimuste korral pöörduda: tarmo.oja@rpr.ee
Paberil täidetud ankeedid palume edastada hiljemalt 15.06.2009 aadressile:

MTÜ Mõttekoda AMFF
Katleri 3-60,
Tallinn 13915
*Organisatsiooni nimi
*Organisatsiooni vormMTÜ seltsing omavalitsuse päästeasutus omavalitsuse muu asutus muu
Kui muu siis täpsutsa
*Päästealase tegevuse alustamise aasta(juhul kui on järjepidevaid ajaloolisi eelkäijaid, siis tuletõrjeliikumise tekke aasta)

Organisatsiooni kontaktandmed
*Postiaadress
telefon
e-post
koduleht
Organisatsiooni esindaja
*nimi
*rolljuhatuse liige/kõneisik/aktivist vmt
telefon
e-post

Tegevusvaldkonnad tervikuna
Põhilised tegevused:(ctrl klahviga saab valida mitu)
Aastane päästetööde maht:väljakutset (arv)
selle käigus tehtudinimtundi tööd
Aastane ennetustööde maht:ennetusüritust (arv)
selle käigus tehtudinimtundi tööd

rahalisi numbreid kasutatakse ainult statistilises ülevaates, ei kuulu avalikustamisele
Päästealase tegevuse aastaeelarve, ligikaudu kr
ei soovi avaldada
*sellest päästetööd%
*ennetusalane tegvus%
tegevuse rahastamine
Omavalitsus %
Päästekeskus%
Projektid%
Liikmemaksud%
Omatulud%
Sponsorid, toetajad%
Muud allikad, võimalusel täpsusta


Liikmeskond
*Liikmeid kokku
sellest päästealal (aktiivselt) tegutsevaid
ennetusalal (aktiivselt) tegutsevaid
Päästealane väljaõpe, keskmiselt:inimest
on saanud tundi väljaõpet


Päästevarustus
Arves olevad põhiautodtk
Arves olevad paakautodtk
Arves olevad eriautodtk
Arves olevate autode varustatuspiisav rahuldav puudulik
Kui rahuldav või puudulik siis kirjelda lühidalt:
Reservis olevad põhiautodtk
Reservis olevad paakautodtk
Reservis olevad eriautodtk
Reservis olevate autode varustatuspiisav rahuldav puudulik
Kasutuskõlbmatud põhiautodtk
Kasutuskõlbmatud paakautodtk
Kasutuskõlbmatud eriautodtk
töökorras mootorpumpitk
Voolikud Atk
Btk
Ctk
Hargmikke, joatorusid jm armatuuritk
Muu oluline varustus
Varustuse hankimise peamised skeemid:(ctrl klahviga saab valida mitu)
kas oled valmis andma mittekasutuselolevat tehnikat ja varustust teistele vabatahtlikelekasutamiseks päriseks hea meelega aga endalgi puudu pole nõus jagama
pääste- ja ennetustööga tegelevatest vabatahtlikest kindlustatudkõik aktiivsed ainult aktiivsed päästjad osaliselt kindlustatud puudub/igaüks vaatab ise
organisatsiooni liikmete kindlustamise vajadus:inimest 2010 aastal


Priitahtlikke ühendav organisatsioon:
võiks pakkuda järgnevaid teenuseid:(ctrl klahviga saab valida mitu)
Lisaks loetletule sooviksin lisada:
ühiste (koos teiste vabatahtlike organisatsioonidega) hangetena ostaks:(ctrl klahviga saab valida mitu)
Käesoleval ajal teeb meie organisatsioon koostööd(ctrl klahviga saab valida mitu)
Meie organisatsiooni koostöö kohaliku päästekeskuse ja/või osakonnaga on:hea rahuldav ebapiisav
Kui rahuldav või ebapiisav, siis mida oleks võimalik parandada
Sõnum ankeedi koostajatele või mõtted ühisorganisatsiooni osas

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.