KORTERMAJA ÜMBRUSE KAVANDAMISE SEMINAR-TÖÖTUBA

Õhtu keskendub peaasjalikult Karlovale tüüpilisele aiaruumile, kaotamata sidet kortermajade kavandamisega üldisemas võtmes. Tähe 89 krundi heakorrastuse projekti tutvustamisele järgneb töötuba, mille raames leitakse vastuseid Tähe 26 krundi põhiprobleemidele. Määratletakse ala potentsiaal, probleemid ja võimalused. Täpsustatakse järgmised sammud aiaruumi taustast lähtuvalt.

Eesmärk on pakkuda mõtteainet ja koolitust kortermaja eluga seotud laiemale publikumile. Osalemine on tasuta. Palume osalemist registreerida.

PALUN TÄITKE JÄRGNEVAD VÄLJAD
*Ees- ja Perekonnanimi:
*Asutus/Organisatsioon:
*E-Posti aadress:
Mobiili nr:
Kuidas jõudsid infoni?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.