Küsimused loodusõpetusest

Loe rahulikult küsimused läbi ja vasta hoolega mõeldes
*Selleks et elada, peavad loomad sööma
Vali õiged vastused
*Mille poolest erinevad loomad taimedest?
*Selgroogsed loomad on
*Kes on maim?
*Kuidas toimub kalade ja kahepaiksete paljunemine?
*Mis on koorumine ja kes kooruvad?
*Kelle muna on nahkse kestaga?
*Kus areneb imetaja poeg?
*Mis on seeneniidistik?
*Millest koosneb seene viljakeha?
*Kuidas on seened ja puud omavahel seotud?
*Mida vajavad bakterid eluks ?
*Milline ülesanne on bakteritel?
Olid tubli! Saada vastsed õpetajale ja hinde saad teada järgmises tunnis.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.